متخلفین حرفه ای منطقه حفاظت شده کوه چوپار پس از ساعت ها کمین بدام مامورین یگان حفاظت محیط زیست کرمان افتادند

متخلفین حرفه ای منطقه حفاظت شده کوه چوپار پس از ساعت ها کمین بدام مامورین یگان حفاظت محیط زیست کرمان افتادند

بنابه گفته سیدوحیدسیدجعفری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان:
مامورین اجرایی یگان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان کرمان پس از ساعت ها  کمین و تعقیب گریز موفق گردیدنددومتخلف حرفه ای که در منطقه حفاظت شده کوه جوپار دست به تخلف زیست محیطی می‌زدند دستگیر نمایند
سید جعفری :گفت از متخلفین یک سلاح گلوله زنی بانضمام یکسری ادوات شکاروصیدضبط گردید و لازم به ذکراست افراد خاطی پس از تکمیل پرونده وباحکم قاضی محترم کشیک  جهت انجام مراحل قانونی بعدی تحویل زندان گردیدند
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات