حضور کارکنان بسیجی شهرداری شهرکرد در همایش شکوه مقاومت

حضور کارکنان بسیجی شهرداری شهرکرد در همایش شکوه مقاومت

در گردهمایی که کارکنان بسیجی پایگاه بسیج شهید باهنر شهرداری شهرکرد حضور داشتند، سخنرانی و برنامه های مختلف فرهنگی، عقیدتی اجرا شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شهرکرد

  منبع خبر

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد یک شهرداری در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات