برگزاری دو شب جشن بزرگ رسول مهربانی توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری دو شب جشن بزرگ رسول مهربانی توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری دو شب جشن بزرگ رسول مهربانی توسط شهرداری خرمشهر

جشن بزرگ رسول مهربانی به مدت دو شب ............

دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات