حضور رئیس شورا ، قائم مقام سپاه و فرماندهان بسیجی در مراسم اجتماع بزرگ سالانه بسیجیان حوزه مقاومت پایگاه یک شهری به مناسبت هفته بسیج

حضور رئیس شورا ، قائم مقام سپاه و فرماندهان بسیجی در مراسم اجتماع بزرگ سالانه بسیجیان حوزه مقاومت پایگاه یک شهری به مناسبت هفته بسیج

به روایت تصویر ؛
حضور رئیس شورا ، قائم مقام سپاه و فرماندهان بسیجی در مراسم اجتماع بزرگ سالانه بسیجیان حوزه مقاومت پایگاه یک شهری به مناسبت هفته بسیج
حضور رئیس شورا ، قائم مقام سپاه و فرماندهان بسیجی در مراسم اجتماع بزرگ سالانه بسیجیان حوزه مقاومت پایگاه یک شهری به مناسبت هفته بسیج به روایت تصویر


لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات