مانور زلزله و تخلیه اضطراری

مانور زلزله و تخلیه اضطراری

برگزاری مانور شهرستانی زلزله و تخلیه اضطراری در روز چهارشنبه ۹۷/۹/۷  راس ساعت ۱۳/۳۰ درعمارت شهرداری قائم شهر


لینک اصل خبر در سایت شهرداری قائم شهر

  منبع خبر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر یک شهرداری در شهر قائم شهر می باشد

   نظرات