لایروبی کانال های سطح شهر توسط نیرو های خدمات شهری

لایروبی کانال های سطح شهر توسط نیرو های خدمات شهری

به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات