حمیدرضا قناتی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند منصوب شد

حمیدرضا قناتی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند منصوب شد

حمیدرضا قناتی به موجب ابلاغ از سوی ابوالفضل شالی بگ سرپرست شهرداری اراک، رییس سازمان به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک منصوب شد.
طی این ابلاغ برای ایشان آرزوی توفیق و پیروزی در این سمت با بهره گیری از تجربیات گذشته و روش های نوین مدیریت پسماند در انجام امور محوله با استعانت از الطاف بیکران الهی شده است. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات