طرح پایش سلامت کارکنان منطقه...

طرح پایش سلامت کارکنان منطقه...

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، طرح پایش سلامت کارکنان با حضور کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد، مهدی فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و سلمانی مدیر منطقه در راستای توانمند سازی کارکنان و حفظ سلامتی جسمی و روحی و افزایش بهره وری نیروی انسانی ، اجرا شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات