یازدهمین جشنواره ملی حرکت ۴ تا ۷ آذرماه ۹۷

یازدهمین جشنواره ملی حرکت ۴ تا ۷ آذرماه ۹۷

ویژه آثار و دستاوردهای علمی داشنجویان

دانشگاه اصفهان

۴ تا ۷ آذرماه ۱۳۹۷

www.harekatfest.ir

www.harkat۱۱.ir

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات