دو انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

دو انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ابلاغ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران  مهندس محسن محمد زاده  به سرپرستی اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی و زهرا مهربانی به سرپرستی اداره املاک منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات