تقدیر مدیرعامل شرکت بازآفرینی ایران از مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

تقدیر مدیرعامل شرکت بازآفرینی ایران از مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در متن تقدیرنامه مذکور آمده است: بدینوسیله از زحمات و تلاشهای جنابعالی و برگزاری مطلوب چهل و نهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار با موضوع بررسی برنامه بازآفرینی استان تهران تقدیر و تشکر می گردد.

امید است تعهد , تخصص و استمرار فعالیتهای ارزشمندتان در خدمت رسانی به شهروندان استان تهران زمینه تحقق بیش از پیش برنامه های بازآفرینی را فراهم آورد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات