دیدار مدیر کل آزمایشگاه مکانیک خاک مازندران با هیات رئیسه سازمان

دیدار مدیر کل آزمایشگاه مکانیک خاک مازندران با هیات رئیسه سازمان

دیدار مدیر کل آزمایشگاه مکانیک خاک مازندران با هیات رئیسه سازمان


مهندس علی کریمی بنایی مدیر کل آزمایشگاه مکانیک خاک مازندران، در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران حضور یافتند.

در ابتدا مهندس کریمی ضمن تبریک به هیات رئیسه جدید، بر همکاری متقابل در بخش آزمایشگاه ها تاکید داشتند. در ادامه دکتر حقیقی، ریاست سازمان ضمن قدردانی از حضور ایشان؛ جایگزین بخش ارائه خدمات توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان، بدلیل وجود توان ارائه خدمات به مهندسین عضو سازمان؛ پیشنهاد استفاده از ظرفیت شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک و ۱۰ دفتر منطقه ای آن در بخش آموزش، کنترل نظارت آزمایشگاه های تحت پوشش سازمان و نیروهای خدمات مهندسی دفاتر را داشتند.

در پایان جلسه مقرر شد در آینده تعامل و همکاری مستمر در ارائه خدمات فنی و مهندسی رو به پیشرفت باشد.لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات