کشف یک قبضه اسلحه شکاری در منطقه مرزی

خبر کوتاه/ موسی غلام زاده رئیس حفاظت محیط زیست سرخس گفت:مامورین یگان حین گشت زنی و دوربین کشی یک شکارچی متخلف را در حاشیه  نوارمرزی  منطقه حفاظت شده  جنگل خواجه شناسایی و با هماهنگی فرمانده مرزبانی چهچه وی را قبل از اقدام به شکار دستگیر کردند.از این متخلف یک قبضه اسلحه گلوله زنی خفیف،یکدستگاه دوربین چشمی و مهمات کشف و ضبط شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات