چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در معماری و شهرسازی ایران

 

از محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۹ دی با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

 

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

پژوهش های کاربردی در معماری:

مهندسی معماری
انرژی معماری
معماری ومحیط زیست
و...
پژوهش های کاربردی در شهرسازی:

برنامه ریزی شهری
طراحی شهری پایدار
مهندسی شهرسازی
و...
[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات