برگزاری کمیته زیبا سازی سیمای شهری شهرداری مجلسی

برگزاری کمیته زیبا سازی سیمای شهری شهرداری مجلسی

در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۹/۶ جلسه کمیته زیباسازی سیمای شهری شهرداری مجلسی با حضور مهندس موسوی شهردار ، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی،معاون شهردار،مسئول خدمات شهری شهرداری ، مسئول فضای سبز شهرداری برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات