دکتر الهامی فر: ساختار مدیریتی حاکم در برخی از حوزه ها متاسفانه بروز روزمرگی ها را در امور به دنبال داشته است

دکتر الهامی فر: ساختار مدیریتی حاکم در برخی از حوزه ها متاسفانه بروز روزمرگی ها را در امور به دنبال داشته است

در نشستی که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار زاهدان و مدیران مناطق پنجگانه برگزار شد بر ضرورت تلاش بیشتر در راستای اجرای امور و تحقق اهداف تاکید شد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر زاهدان: در این نشست دکتر الهامی فر گفت: مباحث مالی و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری زاهدان همواره به عنوان یکی از اولویتهای شورای اسلامی شهر مورد پیگیری بوده و هست لذا بایستی با اتخاذ تدابیر لازم و استفاده از ظرفیتهای موجود در این راستا به بهترین نحو ممکن عمل شود.
وی یکی از عوامل مهم در تحقق بودجه را تلاش بی وقفه و کارآمد مدیران و مسئولین ذیربط ذکر کرد و افزود: تمایل به استفاده از منابع درآمدی ناپایدار،گذرا و غیر مطمئن و بعضاً عدم تلاش لازم توسط برخی از مدیران و نیروها، تحقق کامل بودجه را با شکست مواجه کرده که در این میان تخفیفات سلیقه ای مزید بر علت شده است لذا بایستی در این راستا با استفاده از نیروهای کارشناس، متعهد و کارآمد، تقویت منابع سالم، تعریف منابع دائمی و بهره گیری از پتانسیلها و ظرفیتها در مسیر رشد و توسعه گام بردارید.
وی با انتقاد از نوع ساختار مدیریتی و تشکیلاتی در برخی از حوزه ها گفت: ساختار مدیریتی حاکم در برخی از حوزه ها و بخشها متاسفانه موجب بروز روزمرگی ها در امور شده که برای اصلاح و برون رفت از آن می توان با استفاده از خرد جمعی و تصمیم گیری بر اساس فرایندهای کارشناسی و علمی و جلوگیری از موازی کاری ها به سمت ارتقای امور در حوزه های مختلف حرکت کرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر زاهدان در ادامه به موضوع شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با شهرداری و لزوم تقویت آنها اشاره کرد و گفت: با توجه به نوع وظایفی که این شرکتها به عهده دارند، موضوع پرداخت به موقع حقوق آنها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چرا که این شرکتها با اقشار ضعیف جامعه سرو کار دارند که در صورت عدم پرداخت حق و حقوقشان علاوه بر اینکه نگرانی ها و مشکلاتی برایشان ایجاد خواهد کرد، اجرای وظایف ذاتی این شرکتها را مختل خواهد کرد و با توجه به ارتباط مستقیمی که با مردم دارند تبعات منفی این امر به شهرداری بر می گردد.
وی ضرورت توجه به اولویت ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: عدم اجرای صحیح اولویتها به ویژه در بخش عمرانی و حوزه خدمات شهر به عنوان آئینه و پیشانی شهرداری، نارضایتی شهروندان را به همراه داشته که در این میان وضعیت نگران کننده فضای سبز شهری در کنار سایر موضوعات بیشتر به چشم می آید که باید برنامه ریزی مناسبی در جهت بهبود اوضاع و کاهش مشکلات صورت پذیرد.
وی در پایان با ابراز امیدواری از گسترش همکاری و تعامل بین تمامی مدیران و مسئولین شهری گفت: ارتقای ارائه الگوهای رفتاری به نیروها در جهت اجرای هر چه بهتر طرح تکریم ارباب رجوع ایجاد انگیزه لازم بین کارکنان باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر زاهدان

    منبع خبر

    شورای شهر زاهدان

    شورای شهر زاهدان یک شورای شهر در شهر زاهدان می باشد

      نظرات