دستور کار سومین جلسه هیات مدیره سازمان

دستور کار سومین جلسه هیات مدیره سازمان

دستور کار سومین جلسه هیات مدیره سازمان


سومین جلسه هیات مدیره سازمان دوره هشتم سازمان با دستور کار زیر مورخ ۹۷/۱۰/۹ در محل ستاد سازمان برگزار خواهد شد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات