بازدید  رئیس دیوان محاسبات مهندس علمداری و حسایرسان این سازمان از پروژه قطار شهری کرمانشاه

بازدید رئیس دیوان محاسبات مهندس علمداری و حسایرسان این سازمان از پروژه قطار شهری کرمانشاه


لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمانشاه

    منبع خبر

    شهرداری کرمانشاه

    شهرداری کرمانشاه یک شهرداری در شهر کرمانشاه می باشد

      نظرات