بازدید رئیس دیوان محاسبات مهندس علمداری و حسایرسان این سازمان از پروژه قطار شهری کرمانشاه

بازدید رئیس دیوان محاسبات مهندس علمداری و حسایرسان این سازمان از پروژه قطار شهری کرمانشاه


لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمانشاه

  منبع خبر

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه

  شهرداری کرمانشاه یک شهرداری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات