روابط عمومی شهرداری رامسر/ آموزش تفکیک زباله از مبدا و تولید زباله کمتر ویژه پرسنل خدمات شهر، موتوری، آتش نشانی به همت کارشناسان پسماند شهرداری رامسر در راستای همکاری بیش از پیش و اطلاع رسانی، فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا و پسماند برای شهروندان

روابط عمومی شهرداری رامسر/ آموزش تفکیک زباله از مبدا و تولید زباله کمتر ویژه پرسنل خدمات شهر، موتوری، آتش نشانی به همت کارشناسان پسماند شهرداری رامسر در راستای همکاری بیش از پیش و اطلاع رسانی، فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا و پسماند برای شهروندان


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات