روابط عمومی شهرداری رامسر/ بازدید دکتر حدیدیان و رحیمی از سازمان بحران کشور و دکتر داداش پور از سازمان بحران استان به همراه مسئول فنی و عمرانی فرمانداری و کارشناسان فنی و خدماتی شهرداری رامسر جهت بررسی و تخصیص اعتبار بمنظور اجرایی شدن پروژه های تعریف شده شهرداری رامسر

روابط عمومی شهرداری رامسر/ بازدید دکتر حدیدیان و رحیمی از سازمان بحران کشور و دکتر داداش پور از سازمان بحران استان به همراه مسئول فنی و عمرانی فرمانداری و کارشناسان فنی و خدماتی شهرداری رامسر جهت بررسی و تخصیص اعتبار بمنظور اجرایی شدن پروژه های تعریف شده شهرداری رامسر


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات