تسهیلات تشویقی تا ۳۵درصدی برای پرداخت نقدی مطالبات و عوارض شهرداری

تسهیلات تشویقی تا ۳۵درصدی برای پرداخت نقدی مطالبات و عوارض شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قائم شهر

  منبع خبر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر

  شهرداری قائم شهر یک شهرداری در شهر قائم شهر می باشد

   نظرات