نشست مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری اراک با مسوولین بوستان بانوان

نشست مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری اراک با مسوولین بوستان بانوان

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، جلسه ای با حضور مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری اراک، خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، خراجی معاون مالی اقتصادی، خسروی معاون فنی و امور زیربنایی، مرادی معاون خدمات شهری، کشاورزیان سرپرست سازمان سیما منظر و فضاهای سبز شهرداری اراک، عابدی مشاور شهردار، نجفی معاون فضای سبز سازمان سیما و منظر و فضای سبز با مسوولین بوستان بزرگ بانوان در خصوص بررسی مسایل موجود برگزار شد.
در این نشست، فرازمندی به ارایه توضیحاتی در خصوص کمبودها و ارایه پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات بوستان پرداخت.
شایان ذکر است در این نشست جهت تسهیل و آسایش بانوان موضوعاتی مطرح شد و مقرر گردید در جلسات آتی و در اسرع وقت ،در خصوص این موارد تصمیماتی اتخاذ گردد.
مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری اراک نیز در این نشست خاطر نشان ساخت: بوستان بانوان از اهمیت ویژه ای برای مدیریت شهری برخوردار است لذا سعی خواهیم تمامی امکانات و تجهیزات این بوستان را برای تامین اوقات فراغت بانوان در امر ورزش و تفریح ، هرچه سریعتر فراهم و تکمیل نماییم. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات