تشکیل جلسه کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی

تشکیل جلسه کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی شورای مرکزی


شهرداری ها قبل از صدور پایان کار به رفع نواقص مطرح شده در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توجه کنند.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، اعضای هیات رئیسه این شورا، در نشستی که با حضور اعضای کمیته بررسی شناسنامه فنی و ملکی  برگزار شد، درباره اهمیت صدور شناسنامه فنی و ملکی و نحوه تکمیل و استناد به محتوای آن به رایزنی پرداختند.
در این جلسه بحث و بررسی درباره چگونگی اجرای تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون انجام و نحوه تعیین حق الزحمه صدور شناسنامه فنی و ملکی در استانها به تناسب شرایط و ویژگی های آن ها مطرح گردید. بر اساس این مذاکرات مقرر شد بازنگری فصل ششم و ماده ۱۹ در شورای مرکزی صورت گیرد و پیشنهادهای مصوب به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.
در این جلسه در خصوص حق الزحمه شناسنامه فنی و ملکی در استان ها پیشنهاد ها برای ارسال به وزارتخانه جمع بندی شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات