نظرات خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام نمایید

نظرات خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام نمایید

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از پیشنهادها و انتقادها درباره عملکرد خود استقبال می کند.

این مطلب محور نشست رئیس سازمان و مدیران واحدها بود که درباره شیوه های انجام تغییر و تحول در ایفای هرچه بیشتر وظایف سازمان به رایزنی پرداختند.

به گفته دکتر سالاری، سازمان باید پیوسته خود را در معرض پیشنهادها و قضاوت مخاطبان و مراجعان و ذی نفعان به ویژه اعضای سازمان قرار دهد و از راهنمایی‌ها و حتی انتقادها و اعتراض ها در جهت بهبود روند خدمت‌رسانی استفاده کند.

در این نشست راههای مختلف گرد آوری نظرات و دیدگاه ها از درون و بیرون سازمان مورد بحث قرار گرفت و بر اهمیت استمرار ارتباط با خدمت گیرندگان تاکید شد.

فعال سازی صندوق دریافت پیشنهادها در محل ورودی سازمان، ارتباط با ریاست سازمان از طریق سایت و ارسال ایمیل و پیامک، پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی برای مراجعان و مالکان و شفاف سازی سیر جریان امور سازمان برای جامعه از جمله طرح‌های اجرایی مورد نظر نشست بود، تا به کمک آنها روند امور سازمان شکل مطلوب‌تری بیابد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات