بازدید نماینده شرکت بازآفرینی پایدار شهری از پروژه های بهسازی محلات هدف خراسان شمالی پنجشنبه ۸ آذر م...

بازدید نماینده شرکت بازآفرینی پایدار شهری از پروژه های بهسازی محلات هدف خراسان شمالی پنجشنبه ۸ آذر م...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات