رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد

به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی  طی حکمی علی نبیان را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرد. در حکم وزیر راه و شهرسازی آمده است:

جناب آقای علی نبیان

سلام علیکم

نظر به تعهد، سوابق علمی و مدیریتی و تصویب هیات محترم وزیران و مستند به مصوبه ۱۵/۸/۱۳۹۷ مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، به موجب این حکم شما را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات