" اصفهان ۱۴۰۰ " چه آینده‌ای برای شهر رقم می‌زند؟

" اصفهان ۱۴۰۰ " چه آینده‌ای برای شهر رقم می‌زند؟

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: برنامه اصفهان ۱۴۰۰ با احصاء مشکلات در ابعاد مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی، کالبدی، مدیریت شهری، حمل و نقل، ایمنی و مدیریت بحران شهر اقدامات بسیار خوبی را برای رفع مشکلات در نظر گرفته است.

سعید فردانی اظهار کرد: برنامه "اصفهان ۱۴۰۰" پنجمین برنامه از سلسله برنامه های پنج ساله شهرداری اصفهان به شمار می‌رود که با استفاده از تجربیات دوره های پیشین برنامه‌ریزی و توسط کارشناسان داخلی شهرداری و با کمک مشاوران مختلف از اقصی نقاط کشور تدوین شده است؛ این برنامه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، زیست محیطی، ایمنی، مدیریت بحران، حمل و نقل، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت شهری به بررسی مشکلات و ارائه راهکار پرداخته است.

وی در پاسخ به این سوال که برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ چه آینده‌ای برای شهرمان رقم می‌زند، گفت: این برنامه با احصاء مشکلات در ابعاد مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی، کالبدی، مدیریت شهری، حمل ونقل، ایمنی و مدیریت بحران شهر، اقدامات بسیار خوبی را برای رفع مشکلات در نظر گرفته است.

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حوزه اقتصادی اهم مشکلات شامل استفاده نکردن از روش‌های درآمدی متنوع و پایدار در شهر، هزینه بالای نگهداری شهر و پایین‌بودن توجیه اقتصادی جهت جذب سرمایه‌گذاران است، خاطرنشان کرد: هدف شهرداری اصفهان در برنامه اصفهان ۱۴۰۰، دست‌یابی به درآمد پایدار و مدیریت هزینه است؛ اقدمات مورد نظر در حوزه اقتصادی، فرصت‌زایی و زمینه سازی برای شهروندان برای استفاده از فضاهای عمومی شهر به منظور کارآفرینی فرهنگی، شناسایی فرصت های جدید و جذاب سرمایه‌گذاری، تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران، اجرای طرح‌های هدایت کننده و محرک به منظور افزایش سرزندگی در محورهای ارزشمند، بافت‌های تاریخی و پیاده سازی استراتژی بازاریابی اصفهان در راستای برندسازی است.

فردانی اهم مشکلات در حوزه زیست محیطی را قرار گرفتن اصفهان جزء آلوده‌ترین شهرهای کشور، وجود صنایع و صنوف آلاینده و مزاحم در داخل بافت محلات، توجه نکردن به عرصه‌های سبز غیر قابل در اختیار شهرداری، معضل کم آبی و عدم توجه به مدیریت یکپارچه منابع آبی در شهر عنوان و تصریح کرد: هدف برنامه اصفهان ۱۴۰۰ در بخش زیست محیطی، مدیریت مصرف انرژی، رفع ناهنجاری‌های محیطی و ایجاد محیطی پاک و سالم برای شهروندان، افزایش جذابیت عرصه‌های سبز شهر، کاهش هزینه‌های نگهداری فضای سبز شهری و حفظ و استفاده از ظرفیت عرصه‌های سبز غیر قابل در اختیار شهرداری است.

وی اضافه کرد: اقدامات مورد نظر برنامه اصفهان ۱۴۰۰ در حوزه زیست محیطی، بهبود کیفیت و کمّیت سیستم‌های حمل و نقل عمومی، ساماندهی صنوف آلاینده، استفاده از روش‌های آبیاری و گیاهان مقاوم به کم‌آبی در فضاهای سبز شهری است.

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حوزه ایمنی و مدیریت بحران اهم مشکلات شامل وجود نقاط حادثه خیزو نا امن، مشکلات تردد عابرپیاده در معابر شهری، توجه نکردن به پدافند غیرعامل در ساخت و سازهای شهری است، گفت: هدف ما در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ افزایش ایمنی شهر در زمینه ساخت و ساز، حمل و نقل و پدافند غیرعامل بوده و اقدامات مورد نظر در برنامه شامل پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ایمنی، تدارک و استقرار تجهیزات و فناوری‌های نوین در حوزه ایمنی، نهادینه‌سازی مجموعه ضوابط، معیارها و الگوها به منظور ارزیابی و جهت‌دهی به کیفیت طرح‌ها و طراحی‌ها با تاکید بر رویکردهای نوین شهرسازی (تاب آوری، زیست پذیری...) است.

وی، عدم دسترسی مطلوب در بافت محلات، کمبود و جانمایی نامناسب پارکینگ‌های شهری، ناکارآمدی سیستم‌های حمل و نقل عمومی و توجه نکردن به پیاده‌مداری و دوچرخه را اهم مشکلات در حوزه حمل و نقل برشمرد و گفت: هدف در برنامه اصفهان ۱۴۰۰، توسعه ساماندهی هوشمند حمل و نقل، توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD ، ارتقاء فرهنگ شهروندی در زمینه حمل و نقل و ترافیک، روان سازی معابر با تاکید بر تسهیل حرکت پیاده و دوچرخه و افزایش جذابیت، کیفیت و ظرفیت حمل و نقل عمومی است.

فردانی ادامه داد: اقدامات مورد نظر در حوزه حمل و نقل عمومی، تکمیل پروژه قطار شهری، تکمیل شبکه پایانه‌ها و پارک سوارهای سامانه اتوبوس تندرو، احداث شبکه معابر و نصب یکپارچه تجهیزات کنترلی، بهبود دسترسی و افزایش راحتی، ایمنی و امنیت در سیستم حمل و نقل عمومی موجود در کنار کاهش هزینه و استفاده و تسریع بخشی به تردد شهروندان است.

وی با اشاره به حوزه فرهنگی اجتماعی، اظهار کرد: اهم مشکلات در این بخش معضلات ناشی از سکونت‌گاه‌های غیررسمی، پایین بودن سطح بهره برداری از فضاهای فرهنگی اجتماعی و کمبود برنامه‌های خانواده محور است.

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تصریح کرد: هدف ما در برنامه اصفهان ۱۴۰۰، رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش انسجام اجتماعی، ارتقاء هویت شهروندان، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، افزایش سرزندگی اجتماعی و افزایش حضور شهروندان در برنامه‌ها به صورت خانوادگی است، از این رو ، از اقدامات مورد نظر برگزاری زنجیره‌ای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و فراغتی به صورت خانوادگی در فضاهای شهری، حذف فضاهای جرم‌خیز شهری و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است.

وی با بیان اینکه اهم مشکلات حوزه مدیریت شهری شامل پیچیدگی فرایندها و قوانین در شهرداری‌ها، هماهنگی نکردن درون سازمانی و برون سازمانی، مشکلات انگیزشی کارکنان شهرداری اصفهان و عدم توجه به کیفیت و هزینه در پروژه های شهری است، تاکید کرد: هدف ما در برنامه اصفهان ۱۴۰۰، افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع شهرداری است.

فردانی ادامه داد: اقدامات مورد نظر در حوزه مدیریت شهری، تقویت ارتباطات شبکه‌ای شهرداری با سایر سازمان‌ها و ذی نفعان، رفع خلاءهای اطلاعاتی و مطالعاتی، بهره‌برداری بهینه از تمام سرمایه‌ها، نهادینه سازی رعایت ارزش‌های قانون‌مداری، اعتماد، آرمان گرایی و اعتماد به نفس، شجاعت، همگرایی و وفاق، کرامت انسانی و حقوق شهروندی، تقویت نظام‌های کنترل و نظارت، استقرار نظم ارزیابی عملکرد، شهرسازی الکترونیک است.

وی در خصوص حوزه کالبدی شهر گفت: اهم مشکلاتی که در این راستا احصاء شده، عدم جذابیت کافی فضاهای شهری و عدم استفاده بهینه از ظرفیت موجود فضاهای عمومی شهر در جذب شهروندان و وضعیت نامطلوب بافت‌های فرسوده در شهر است.

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان اینکه در برنامه اصفهان ۱۴۰۰، ارتقاء کیفیت‌های بصری فضاهای شهری، اعتلای هویت شهر، افزایش سرزندگی در فضاهای شهری و توسعه متعادل ومتوازن شهر مد نظر قرار گرفته است، افزود: اقدامات مورد نظر در این راستا شامل افزایش جذابیت بصری و ایجاد کاربردهای جدید در فضاهای سبز شهر و پیرامون مادی‌ها، ساماندهی بافت های فرسوده شهری، ارتقاء کیفیت زیباشناسانه محیط، بازطراحی خیابان ها و بوستان های شهر، استفاده از ظرفیت جداره فضاهای باز و معابر شهر به منظور ترسیم نقاشی‌های دیواری و نقش برجسته های مرتبط با تاریخ و فرهنگ شهر، ایجاد یادمان های مختلف در سطح شهر برحسب مناسبت های مختلف و افزایش تجربه‌های حسی شهروندان از حضور در فضاهای شهر، ایجاد آب نماها، نورپردازی ها، استفاده از انواع گونه های گیاهی، ایجاد کف‌پوش‌های متنوع، ایجاد کاربری‌هایی که حس چشایی و بویایی شهروندان را تحریک می ‌کند،خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات