برگزاری مانور اقتدار و امنیت بسیجیان در پایانه مسافربری و آرامستان ...

برگزاری مانور اقتدار و امنیت بسیجیان در پایانه مسافربری و آرامستان ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات