برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس با مشارکت شهرداری خرمشهر

برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس با مشارکت شهرداری خرمشهر

برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس با مشارکت شهرداری خرمشهر

مانور زلزله و ایمنی در مدارس همزمان با سراسر کشور ............

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات