تفکیک غیرمجاز اراضی،...

تفکیک غیرمجاز اراضی،...

شهرداری منطقه ۲ با شناسایی املاک و اراضی بزرگ در سطح منطقه، راهکارهای قانونی را تهیه و جهت تصمیم گیری ارائه تا ضمن جلوگیری از فعالیت سودجویان در تفکیک غیرمجاز و غیر اصولی املاک جلوگیری شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ ، سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه در بازدیدی که به همین منظور انجام شد گفت: افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله پیامد فعالیت این سودجویان محسوب می شود که متاسفانه در بسیاری از موارد، با فریب همراه می شود .

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه در بازدیدی که مدیر منطقه را همراهی می نمود افزود: باید با فرهنگ سازی و گوشزد کردن عواقب این گونه فعالیت های غیرقانونی، مانند خودداری از خرید املاک تفکیک شده غیرمجاز و دارای کاربری های غیرمسکونی و تجاری و خودداری از ساخت و سازهای غیر مجاز از افزایش تخلفات خواسته یا ناخواسته توسط شهروندان، جلوگیری شود تا روند توسعه شهرها با مخاطره روبرو نشود .

وی سودجویی زمین خواران و سو استفاده آنان از ناآگاهی شهروندان را در رشد پدیده زمین خواری در این منطقه موثر دانست و افزود: برخی از سودجویان اکنون با صدور اسناد غیر قانونی و قولنامه های محلی به فروش زمین های سطح منطقه وحاشیه شهر به متقاضیان اقدام می کنند .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات