گزارش تصویری برگزاری سمینار طراحی سازه ای و ضوابط اجرایی دیوارهای غیر سازه ای

گزارش تصویری برگزاری سمینار طراحی سازه ای و ضوابط اجرایی دیوارهای غیر سازه ای


به گزارش روابط عمومی سازمان سمینار طراحی سازه ای و ضوابط اجرایی دیوارهای غیر سازه ای ساختمان با حضور آقایان دکتر کوروش غفاری ، دکتر نادر خواجه احمد عطاری و مهندس ابوالفضل آجرلو در روز پنجشنبه مورخ  ۹۷/۹/۸    با سخنرانی آقای دکتر نصیرا ریاست سازمان در سالن همایش سازمان آغاز گردید و در ادامه اساتید مدعو در خصوص طراحی سازه ای و ضوابط دیوارهای غیر سازه ای ساختمان ارائه مطلب نمودند .لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

    نظرات