تقدیر مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام از زحمات سی ساله  رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی این اداره کل

تقدیر مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام از زحمات سی ساله رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی این اداره کل

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات