بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز از م ...

بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز از م ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران، به منظور آشنایی با مدیریت بحران و اقدامات صورت گرفته، جمعی از دانشجویان رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز با همراهی آقای دکتر فریدون بابایی اقدم رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلان شهر تبریز و از اساتید گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز با حضور درمدیریت بحران شهرداری تبریز از نزدیک با این واحد آشنا شدند.
در این بازدید، دانشجویان با وظایف و اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز آشنا شده و در کارگاه آموزشی که به همین منظور در مرکز آموزش شهرداری تبریز برگزار شد، حضور یافتند.
در ادامه این بازدید، دانشجویان به همراه عضو محترم شورای اسلامی کلان شهر تبریز و مدیر بحران شهرداری از شهرک اسکان موقت عباس میرزا و امکانات موجود در آن و نیز پدهلیکوپتر بازدید و در جریان اقدامات و فعالیت های مدیریت بحران قرار گرفتند.
لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات