بازدید مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی از منطقه حفاظت شده درمیان-سربیشه

در راستای آشنایی بیشتر مسئولین استانی با مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان  و نیز آشنایی با فعا لیتهای محیط بانان ، رکنی مدیر کل اداره تعاون  کار ورفاه اجتماعی استان از منطقه حفاظت شده درمیان-سربیشه بازدید کرد. . روانان رئیس  نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان از افزایش جمعیت حیات وحش شاخص این منطقه بر اساس سرشماری سالیانه حیات وحش در این منطقه خبر داد . مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این بازدید ضمن قدردانی از زحمات پرسنل حفاظت محیط زیست در حراست و صیانت از محیط زیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار بر همکاری تمام اقشار جامعه جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی تاکید کرد لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات