ظهور سازمان بسیج در ایران به منزله تشکیل بزرگترین و حقیقی ترین سازمان مردم نهاد بوده است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات