کشف هفت قطعه کبک و دو قبضه سلاح ساچمه زنی از متخلفین کوه جوپار توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان

کشف هفت قطعه کبک و دو قبضه سلاح ساچمه زنی از متخلفین کوه جوپار توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان

بنابه گفته سیدوحیدسیدجعفری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان:

مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان درپی انجام عملیات گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده کوه جوپار متوجه حضورمتخلفین در محدوده یاد شده گردیدندکه بعداز ساعت ها کمین وتعقیب وگریز موفق به دستگیری دونفر شکارچی غیرمجاز شدند
وی افزود:ازمتهمان مورد نظر هفت قطعه کبک، دوسلاح ساچمه زنی به همراه مقداری فشنگ کشف و ضبط گردید.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات