تصمیم گیری در خصوص چهارلایحه، آخرین دستورجلسات هشتادوهفتمین جلسه شورا

تصمیم گیری در خصوص چهارلایحه، آخرین دستورجلسات هشتادوهفتمین جلسه شورا


در لایحه شهرداری در ارتباط با احداث سردرب و اصلاح مبادی ورودی پارک بزرگ تبریز در دستور کار شورای شهر قرار گرفت .
عبدالله تقی پور در این خصوص گفت: با توجه به برنامه شهرداری برای اخذ مبلغ ورودی به این پارک، تذکر می دهم که هر گونه اخذ مبلغ بدون ایجاد امکانات رفاهی در پارک بزرگ بلاجهت است .
این لایحه باموافقت اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید .
در دیگر لایحه کمک شهرداری تبریز به شوراهای اسلامی استان آذربایجانشرقی و شهرستان تبریز به ترتیب به مبلغ ۱۱۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان در دستور کار شورای شهر قرار گرفت.
شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی شهرستان تبریز در رابطه با این لایحه عنوان کرد: سال گذشته به ازای ۶ ماه، مبلغ ۳۰ میلیون تومان به شورای شهرستان تبریز پرداخت شد اما امسال کمیسیون برنامه و بودجه برای یک سال مبلغ ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته است. لذا تقاضا دارم رای گیری برای اصل لایحه شهرداری یعنی کمک به مبلغ ۵۰ میلیون تومان رای گیری شود .
غلامحسین مسعودی ریحان رئیس شورای اسلامی استان نیز خواهان توجه بیشتر شورای شهر به شوراهای فرادست شد .
شورای شهر ضمن مخالفت با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه، اصل لایحه شهرداری مبنی بر کمک ۱۵۰ میلیون تومانی به شورای اسلامی استان و  کمک ۵۰ میلیون تومانی به شورای شهرستان را مورد تصویب قرار داد .
در ادامه لایحه شهرداری در خصوص کمک ۳۰۰ میلیون تومانی شهرداری به ستاد اربعین استان در دستور کار شورای شهر قرار گرفت.
کمیسیون برنامه و بودجه بدون اظهار نظر در خصوص این لایحه، هر گونه تصمیم گیری را به صحن علنی موکول کرده است .
محمدباقر بهشتی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه هرگونه تصمیم گیری در خصوص این لوایح را به صحن علنی شورا موکول کرده است  تاکید کرد: شهرداری از ارائه لوایح این چنینی و مشابه به این شکل، به جد خودداری کند و در صورت لزوم، چنین پرداخت هایی را در قالب بودجه سالیانه وارد کند .
شورای شهر این لایحه را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مورد تصویب قرار داد .
آخرین لایحه مورد بررسی در صحن علنی شورا لایحه شهرداری برای کمک ۴۰۰ میلیون تومانی برای احداث مسجد یاعلی واقع در بازار تبریز بود.
بر اساس نظر کمیسیون برنامه و بودجه احداث این مسجد جزو وظایف شهرداری نبوده و احداث آن در صورت لزوم باید از کانال سازما ن میراث فرهنگی تامین اعتبار شود .
در پایان طبق رای شورا، تصمیم گیری نهایی در این خصوص به حضور و ادای توضیح مدیران سازمان میراث فرهنگی  موکول شد .
همچنین شورای شهر تصمیم گرفت برنامه چشم انداز شهرداری را در جلسه فوق العاده خود در روز سه شنبه پیشِ رو مورد بررسی قرار دهد .


لینک اصل خبر در سایت شورای شهر تبریز

    منبع خبر

    شورای شهر تبریز

    شورای شهر تبریز یک شورای شهر در شهر تبریز می باشد

      نظرات