بیشتر متکدیان ارومیه غیر بومی و مهاجر هستند

بیشتر متکدیان ارومیه غیر بومی و مهاجر هستند

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:  بیشتر متکدیان ارومیه غیر بومی و مهاجر هستند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ محمدرضا علیزاده امامزاده با بیان اینکه بیشتر متکدیان  شهر ارومیه بیشتر غیر بومی و گذری هستند، بیان کرد: بیشتر متکدیان ارومیه غیر بومی و بیشتر مهاجر و گذری هستند و ارومیه مسیر گذر آنها است.

وی با اشاره به آغاز فصل سرما و نیاز به ساماندهی متکدیان و افراد بی سرپرست در ارومیه، تصریح کرد: طی جلسه ای مصوب گردید شهرداری ارومیه نسبت به ر اه اندازی و تقویت گرمخانه شهرداری و محل پایش فعلی نسبت به جمع آوری و کمک به حل مشکل متکدیان، معتادان و افراد بی سرپرست اقدام کنند.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه  با اشاره به علت افزایش متکدیان در سطح شهر،  خاطر نشان کرد: وضعیت اقتصادی و ازهمه مهم تر سوء استفاده از حس نوع دوستی و خیر خواهی مردم ارومیه علت اصلی افزایش متکدیان در سطح شهر بوده که با همت شهرداری و نهاد های مربوطه در ماه های اخیر شاهد کاهش تکدی گری در سطح شهر بودیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات