بند خاکی با هدف کنترل آبهای روان سطح شهر احداث شد

بند خاکی با هدف کنترل آبهای روان سطح شهر احداث شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بروجن:مسئول فضای سبز شهرداری گفت: با توجه به خشکسالیهای اخیر وکاهش نزولات جوی و از سویی به دلیل افزایش دما وجاری شدن رواناب ها و عدم ذخیره آنها و به دنبال آن کاهش ذخیره آب در سفره های زیر زمینی و به تبع آن کاهش سطح آب چاه های سطح شهر, با همکاری سازمان امور آب نقاطی جهت اجرای طرح آبخیز داری شناسایی و اولویت بندی شدند .وی افزود: اولین نقطه جهت احداث بند خاکی پارک جنگلی محله اردوبار هست که باتوجه به بارش های پیش بینی شده این بند خاکی می تواند ۶۰۰۰ متر مکعب آب ذخیره کند. شبانیان اضافه کرد نقاط دیگری جهت اجرای بند خاکی به ترتیب الویت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجن

  منبع خبر

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن یک شهرداری در شهر بروجن می باشد

   نظرات