اطلاعیه شهرداری شهرکرد پیرامون جابجایی دفن اموات

اطلاعیه شهرداری شهرکرد پیرامون جابجایی دفن اموات

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به تکمیل ظرفیت بهشت دومعصوم از تاریخ ۹۸/۱/۲۰ دفن اموات در آرامستان جدید واقع در منطقه رحمتیه شهرکرد صورت می پذیرد.
براساس این اطلاعیه، از تاریخ فوق مجوز دفن اموات در محل فعلی بهشت دو معصوم توسط سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری شهرکرد به هیچ عنوان صادر نخواهد شد و سایر خدمات مربوطه تنها در آرامستان جدید این شهر ارائه می گردد.

روابط عمومی شهرداری شهرکرد
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شهرکرد

  منبع خبر

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد یک شهرداری در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات