پروژه جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری توسط شهرداری خرمشهر

پروژه جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری توسط شهرداری خرمشهر

پروژه جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری توسط شهرداری خرمشهر

جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری در ادامه عملیات اجرایی ........

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات