سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت :گزارش تصویری تئاتر خیابانی میرزاکوچک خان مصادف با سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت :گزارش تصویری تئاتر خیابانی میرزاکوچک خان مصادف با سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

گزارش تصویری تئاتر خیابانی میرزاکوچک خان مصادف با سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت )

تئاتر خیابانی « میرزاکوچک خان »  به طراحی وکارگردانی سجاد عزیزپور در بیستمین هفته از پروژه تئاتر خیابانی دائم از تاریخ ۱۰ الی ۱۶ آذر ماه در محل تئاتر خیابانی دائم در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت ) برگزار می گردد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات