پیشرفت ۹۱ درصدی تقاطع ورزش

پیشرفت ۹۱ درصدی تقاطع ورزش

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری در خصوص پروژه تقاطع غیرهمسطح ورزش گفت: در حال حاضر پروژه تقاطع غیر همسطح ورزش از پیشرفت ۹۱ درصدی برخوردار است و حجم عملیات اجرایی آن خاکبرداری ۳۳۹۴۹ مترمکعب، بتن ریزی ۲۶۲۱۸مترمکعب، حفاری شمع ۳۲۴۰ مترمکعب، قالب بندی ۳۳۸۶۲ مترمربع، آرماتوربندی ۱۹۹۳ تن، پی کنی ۱۳۰۸۸مترمکعب و خاکریزی ۱۶۳۷۰۴ مترمکعب می باشد.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات