ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص برخورد با ارایه خدمات صوری

ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص برخورد با ارایه خدمات صوری

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات