شیوه نامه نحوه فعالیت پیمانکاران ساختمانی نهایی شد

شیوه نامه نحوه فعالیت پیمانکاران ساختمانی نهایی شد


کار بررسی و تدوین شیوه نامه نحوه فعالیت پیمانکاران ساختمانی در کمیسیون نظام فنی و اجرایی شورای مرکزی به پایان رسید و نسخه ویرایش شده شیوه نامه که در جلسات قبلی این کمسیون بررسی شده بود،جهت بهره برداری و تصویب نهایی به هیئت رئیسه شورای مرکزی تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی این کمیسون همچنین از دبیر اجرایی شورای مرکزی درخواست کرد که با توجه به ضرورت هماهنگی در خصوص بخشنامه و دستورالعمل های نظام فنی،جلسه مشترکی با مسئولان نظام فنی کشور برگزار شود.
این گزارش حاکیست: کمسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی شورای مرکزی در نظر دارد موارد اصلاحی دستورالعمل بررسی صلاحیت و صدور مجوز اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی را در جلسات آینده خود مورد رسیدگی قرار دهد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات