مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷

مصوبات صورتجلسه مورخ ۷ آذر ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به شرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان می رسد:

*مقرر گردید برای سرایدار مهمانسرای شهرانزلی حق الزحمه ماهانه ۶ میلیون ریال ازبابت نظافت وارائه خدمات تعلق بگیرد.

*نامه تعدادی از دفاتر فنی در ارتباط با ظرفیت وتعداد کار برای مهندسان قرائت گردید و مقررشد موضوع درخواست مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

*مقرر گردید گزارش لازم در خصوص بروزرسانی سایت سازمان واطلاع رسانی های لازم از طریق مسئول محترم روابط عمومی تا دو هفته آتی ارائه گردد.

*مقرر گردید جلسه راهبردی هیات مدیره درخصوص سهمیه رایگان تشکیل گردد.

*مقرر گردید جناب آقای مهندس جهانگیر کنعانپور بعنوان نماینده هیات مدیره درکمیته انضباطی و تخلفات اداری انجام فعالیت نمایند.

*نظامنامه کمیته پیشنهادات و انتقادات سازمان با مسئولیت جناب آقای مهندس کنعانپور تهیه و مقرر شد جهت اطلاع اعضا، درسایت سازمان قرار بگیرد.

*مقرر گردید برای مهندسین عمران پایه ۳ تعداد کار نظارت همانند پارسال حداکثر ۴ کار نظارت و مجموع تعداد کارهای نظارت وطراحی( فقط پایه ۳ عمران) ۶ کار درنظر گرفته شود.

*مقرر گردید به استناد بند(ج) ردیف ۷ شیوه نامه کمیته نظام پیشنهادات ومشورت استان،علاوه بر نمایندگان هیات مدیره،آقای مسلم محمدی بعنوان دبیر اجرایی کمیته انتخاب مقرر گردید ابلاغ حکم اعضاء هیات مدیره عضو درکمیته مذکور ودبیر اجرایی توسط ریاست محترم سازمان صادر گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات