ستاد باز آفرینی تشکیل جلسه داد

ستاد باز آفرینی تشکیل جلسه داد

به گزارش مهندس سعیدی سیاست ها، مسائل و مشکلات بازآفرینی شهرستان میانه با حضور اعضای حاضر مورد بحث و بررسی  قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات