آئین نامه نحوه سازماندهی مشارکت شهروندان در امور ایمنی و مدیریت بحران شهری تهیه شد

آئین نامه نحوه سازماندهی مشارکت شهروندان در امور ایمنی و مدیریت بحران شهری تهیه شد

دبیرکارگروه تخصصی بیمه و بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران کشور از تهیه پیش نویس «تهیه آئین نامه نحوه ساماندهی مشارکت شهروندان در امور ایمنی و مدیریت بحران شهری و تعیین نقش و مسئولیت آن ها در قالب سلسله مراتب شهری و فرآیند مدیریت بحران با رویکرد پایدارسازی، آموزش، رسته بندی و تجهیز آنها» از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مجید عبدالهی با بیان مطلب فوق افزود: این آیین نامه با توجه به بند (۴ ) مصوبه ۱۱ مرداد ۹۶ هیات وزیران با موضوع سند آسیب شناسی مدیریت بحران کلانشهرها تهیه شده است.

وی افزود: پیش نویس آیین نامه مذکور برای اعلام نظرات استانداری ها و سازمان ها و دستگاه های مرتبط ارسال شده است.

عبدالهی در خصوص این آیین نامه گفت: مسئولیت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات این آئین نامه در سطح ملی با شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور، در سطح استان با شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و در سطح شهرستان با شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان است و نقش و مسئولیت قابل واگذاری به نیروهای داوطلب متناسب با مراحل مدیریت بحران موضوع ماده (۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در امور آمادگی، انجام و مشاوره در امور کاهش اثرات و پیشگیری، مقابله، مشارکت در فرایند بازسازی و بازتوانی پس از بروز حوادث در قالب سلسله مراتب شهری شامل محله، ناحیه، منطقه و شهر تعیین می شود.

وی اضافه کرد: رسته های موضوعی فعالیتهای داوطلبین عبارت از:"آموزش و ترویج ایمنی"، "نظارت بر اجرای مقررات ایمنی"، "هشدار و اطلاع رسانی"، "ارزیابی و پشتیبانی عملیات"، "امداد و کمک های اولیه"، "آتش نشانی"، "مستندسازی حوادث" و "سوانح و بازسازی و بازتوانی" می باشد.

عبدالهی افزود: فرایند جذب و بکارگیری داوطلبان توسط هر کدام از سازمان های بکارگیرنده در چارچوب مفاد این آئین نامه با برگزاری فراخوان عمومی در سطح شهر و سازمان ها و نهادهای دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی انجام می شود و خدمات داوطلبان، اختیاری و سازوکار آن از سوی وزارت کشور در اختیار دستگاه های مسئول و داوطلبان قرار می گیرد.

وی همچنین توضیح داد: پس از جمع بندی نظرات دستگاه های اجرایی مرتبط، این آیین نامه برای طی تشیفات قانونی تصویب از سوی وزارت کشور به دولت ارسال خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات