اصل پنجاهم قانون اساسی ، افتخار قانون گذاری محیط زیستی در سطح جهان

اصل پنجاهم قانون اساسی ، افتخار قانون گذاری محیط زیستی در سطح جهان

اصل پنجاهم قانون اساسی ، افتخار قانون گذاری محیط زیستی در سطح جهان

در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .

به گزارش"پارما" امروز ۱۲ آذر روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت.

اصل پنجاهم قانون اساسی جزو افتخارات قانون گذاری محیط زیستی در سطح جهان است که در کمتر کشوری در  مجموعه قوانین پایه به این موضوع پرداخته شده است. در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

برداشتهای حقوقی از مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی:

۱ - محیط زیست سالم لازمه حیات اجتماعی روبه رشد نسلهای انسانی است .

۲ - در جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست وظیفه عموم اشخاص حقیقی و حقوقی است .

۳ - ایجاد هرگونه آلودگی در محیط زیست،‌طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی ممنوع است .

۴ - تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است .

۵ - هر نوع فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همراه با آلودگی محیط زیست ممنوع است .

۶ - هر نوع فعالیت همراه با تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است .

۷ - در جمهوری اسلامی ایران آگاه سازی و آموزش مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مباحث محیط زیست به عنوان پیش نیاز حفاظت از عرصه های زیست محیطی لازم است .

۸ - زمینه‌سازی برای حیات اجتماعی رو به رشد نسلهای پیاپی از طریق پاک نگهداشتن و پاکسازی محیط زیست وظیفه نظام، برنامه‌ریزان و مجریان برنامه‌ها و فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است .

۹ - لازمه تحقق این اصل، فعالیت سازمان یافته بین بخشی برای پیاده‌سازی موارد فوق و تدوین استانداردها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی و پاسخگویی به مراجعان فرانسلی، فرابخشی و فرامرزی دراین زمینه با محوریت یک دستگاه حاکمیتی می باشد .

http://isfahan-doe.ir/Index.aspx?page_=form&lang=۱&sub=۰&tempname=default&codel=۵۲&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_default_block۲۳

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات