برگزاری دوره آموزشی تهدیدات سایبری و پدافند زیستی در محیط زیست همدان

برگزاری دوره آموزشی تهدیدات سایبری و پدافند زیستی در محیط زیست همدان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان، در این دوره آموزشی هفتاد نفر از پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست و بسیج کارکنان ادارات و سازمانهای انصارالحسین (ع) و فرماندهان پایگاه ها و اعضای فعال بسیج حضور داشتند.
رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در ابتدای این دوره آموزشی بیان کرد: برگزاری دوره پدافند زیستی با توجه به ضرورت افزایش آگاهی بیشتر عوامل اجرایی و کارشناسان دستگاههای مختلف استان در برابر تهدیدات بیوتروریسم و زیستی وشیمیایی برنامه ریزی شد.
عباس ایزدی عنوان کرد: در این کارگاه روشهای بیوتروریسم از طریق باکتری ، قارچ و ویروس و سم که با هدف آلوده نمودن انسان و گیاهان و در نهایت محصولات غذایی برای شرکت کنندگان تشریح شد و لزوم آمادگی و هوشیاری در برابر توطئه دشمن در این زمینه مورد تاکید قرار گرفت.
وی اظهار کرد : در دوره تهددیدات سایبری، شرکت کنندگان دانش و مهارت لازم جهت حفاظت از اطلاعات فردی و کلیه تهدیدات موجود در زمینه امنیت اطلاعات که مربوط به هویت افراد و کارتهای اعتباری و همچنین رعایت مسائل فیزیکی می باشد را کسب کردند.
وی در ادامه از مباحث مطرح شده در این دوره که اشکال مختلف تهدید سایبری همانند ابعاد فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و....را در برمی گیرد سخن گفت و اضافه کرد: هدف از برگزاری این دوره آمادگی هرچه بیشتر ، جهت کاهش تهدیدات در این حوزه ها می باشد.
گفتنی است دکتر نوروزی و دکتر میرابیان تدریس این دوره آموزشی را بر عهده داشتند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات